Tiêu chuẩn ISA-95 trong quản lý kinh doanh xăng dầu

Ngày đăng : 9/28/2023 8:20:00 AM
Trong ngành kinh doanh xăng dầu, tiêu chuẩn ISA-95 thường được áp dụng trong các quy trình quản lý tự động hóa tại kho xăng dầu và nhà máy.

Ngày nay, các hệ thống tự động hóa đã được sử dụng rộng rãi tại tất cả các nền công nghiệp sản xuất. Trong đó, tiêu chuẩn ISA-95 được áp dụng làm tiêu chuẩn quốc tế chung cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Tiêu chuẩn ISA-95 là gì?

Tiêu chuẩn ANSI/ISA-95, thường được gọi là tiêu chuẩn ISA-95, là một tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Tự động hóa Quốc tế, nhằm xây dựng mô hình mẫu cho việc tích hợp các phần mềm quản trị và hệ thống điều khiển trong doanh nghiệp sản xuất.

Các thông số kỹ thuật của ISA-95 chuẩn hóa các mô hình thông tin và thuật ngữ, giúp việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống doanh nghiệp, các chức năng điều khiển và các hệ thống vận hành sản xuất trở nên trơn tru.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu, áp dụng cho tất cả các ngành và trong tất cả các loại quy trình. ISA-95 được thiết kế không chỉ để hướng dẫn thiết kế, triển khai hệ thống điều hành sản xuất MES theo chuẩn công nghiệp, mà còn cung cấp mô hình liên kết thông tin tiêu chuẩn cho toàn bộ doanh nghiệp sản xuất. Mô hình theo chuẩn ISA-95 giúp doanh nghiệp định hình được thông tin cần trao đổi giữa các hệ thống quản trị trong doanh nghiệp, từ kinh doanh, kế toán tài chính đến các hệ thống điều hành sản xuất, bảo trì máy móc thiết bị và kiểm soát chất lượng.

Mô hình tiêu chuẩn ISA-95

Mô hình ISA-95 được sử dụng nhiều nhất là mô hình tham chiếu chung, mô tả các cấp độ phân cấp logic đối với các hệ thống được sử dụng trong hoạt động theo dõi, điều hành và kiểm soát sản xuất. Mô hình bao gồm 5 cấp độ (từ 0 – 4):

Mô hình tiêu chuẩn ISA-95

Mô hình tiêu chuẩn ISA-95

Cấp 0: Xác định các quá trình vật lý thực tế (máy móc thiết bị).
Cấp độ 1: Xác định các hoạt động liên quan đến cảm biến và thao tác với các thiết bị vật lý (thiết bị thông minh).
Cấp độ 2: Xác định các hoạt động giám sát và kiểm soát các quá trình vận hành thực tế trong mô hình sản xuất (hệ thống điều khiển).
Cấp 3: Xác định các hoạt động của quy trình làm việc/quản trị (hệ thống điều hành sản xuất).
Cấp 4: Xác định các hoạt động liên quan đến kinh doanh cần thiết để quản lý hoạt động sản xuất (hệ thống hậu cần kinh doanh).

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISA-95

ISA-95 là một tiêu chuẩn quan trọng vì nó có thể được áp dụng cho tất cả các loại ngành công nghiệp và cho các loại quy trình sản xuất khác nhau như hàng loạt, quy trình, liên tục và rời rạc. Đây là cơ sở cho thông tin nhất quán không chỉ giữa các nhà cung cấp và nhà sản xuất mà còn với công nghệ thông tin, kỹ thuật và các bộ phận khác.

Đồng thời ISA-95 miễn dịch với hầu hết các thay đổi công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chỉ có thể tạo nên một vài dịch chuyển nhỏ về chức năng giữa các cấp độ, cấu trúc của ISA-95 cơ bản không có sự thay đổi. Lý do vì ISA-95 được xây dựng dựa trên những lý thuyết điều hành doanh nghiệp được phát triển và hoàn thiện từ lâu. Vì vậy tiêu chuẩn này vẫn không trở nên lỗi thời trong sự phát triển bùng nổ của công nghệ.

ISA-95 trong quản lý kinh doanh xăng dầu

Trong ngành kinh doanh xăng dầu, tiêu chuẩn ISA-95 thường được áp dụng trong các quy trình quản lý tự động hóa tại kho xăng dầu và nhà máy.

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu PIACOM TAS và giải pháp tự động hóa nhà máy lọc dầu áp dụng tiêu chuẩn ISA-95 khi xây dựng kiến trúc hệ thống thiết bị và phần mềm tích hợp, nhằm quy chuẩn hóa các quy trình và tối ưu hệ thống tự động hóa, giúp doanh nghiệp cải thiện chi phí sản xuất, chi phí nhân công và trang thiết bị. Trong đó bao gồm các hệ thống tự động hóa như tự động hóa đo bồn, tự động hóa bến xuất bộ/thủy, tự động hóa điều khiển bơm, tự động hóa phối trộn, hệ thống quản lý trung tâm. Đặc biệt, giải pháp có thể tích hợp với giải pháp PIACOM ERP quản trị nguồn lực, tạo thành một mạng lưới quản lý tập trung giữa văn phòng công ty chủ quản và kho/nhà máy.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay