Dữ liệu

Intelligence for success

1.Giá dầu thô thế giới (DL1)

CÁC ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU
 
A.Giá cần cung cấp : Giá dầu thô thế giới
 
B.Thời gian của dữ liệu : Từ năm 2000 đến hiện tại
 
C.Dữ liệu cung cấp dưới dạng file excel qua email của Quý Khách hàng.
 
D.Phí cung cấp gói DL1 : Liên hệ trực tiếp
 
E.Ưu đãi gói dịch vụ DL1 : Glencode chưa có chương trinhg ưu đãi.
 
F.Cách thức đăng ký các gói dịch vụ về "Dữ liệu giá" :
  • Đăng ký "trực tuyến" bằng mẫu bên dưới.
  • Đăng ký qua Hotline : 0918.791639
  • Đăng ký qua email : info@glencode.vn
 

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn