Gunvor đề cập về trở ngại cung cấp xăng cho Mỹ

Ngày đăng : 6/24/2022 12:08:00 PM
Hãng kinh doanh hàng hóa khổng lồ Gunvor muốn giao 13 triệu gallon xăng cho Mỹ, song có một hạn chế từ Đạo luật Jones.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay