Tại sao giá dầu không giảm thêm nữa?

Ngày đăng : 7/29/2016 11:36:51 AM
Các Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ đã bắt đầu tích lũy vị thế mua trong các hợp đồng kỳ hạn và các hợp đồng quyền chọn. Nhưng hiện tại làn sóng bán khống đã tác động đến sự suy giảm giá dầu thô Mỹ.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay