Doanh thu từ dầu khí của Nga sẽ ra sao vào năm 2024?

Ngày đăng : 10/2/2023 8:23:00 AM
Doanh thu từ dầu khí của ngân sách liên bang Nga có thể tăng gần 30% vào năm 2024 so với năm 2023 - từ 8,86 nghìn tỷ rúp (91,6 tỷ USD) lên 11,5 nghìn tỷ rúp (118,9 tỷ USD), theo Định hướng chính về Ngân sách, Thuế, Chính sách thuế quan năm 2024 và giai đoạn quy hoạch 2025, 2026.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay