Chiến trường năng lượng mới: Bảo hiểm cho các kho cảng LNG

Ngày đăng : 6/7/2023 12:51:00 PM
Các nhà môi trường đã thúc đẩy các công ty bảo hiểm trong nhiều năm ngừng viết chính sách cho các công ty nhiên liệu hóa thạch. Giờ đây, họ đang mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến của mình - xuất khẩu khí đốt tự nhiên.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay