Dữ liệu

Intelligence for success

Tầm nhìn - Sứ mệnh

1.TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

1.1.Tầm nhìn:
“ Glencode trở thành đối tác tin cậy cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoặc tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam”

1.2.Sứ mệnh:
“Glencode cung cấp thông tin, nhận định và giải pháp kịp thời, tin cậy trong lĩnh vực xăng dầu cho khách hàng"

2.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

2.1.Dịch vụ:
Glencode phấn đấu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng, luôn quan tâm những sản phẩm, dịch vụ hiện tại và nghiên cứu, cải thiện để làm sao phục vụ cho Khách hàng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Glencode mong muốn tạo ra các công cụ và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng.

2.2.Con người
Đối với Glencode, con người là tài sản quý giá nhất. Với sự thay đổi nhanh chóng và hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, ban lãnh đạo Glencode đã xây dựng mối quan hệ rộng khắp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của Quý Khách hàng. Ở Glencode mặc dù trong mỗi người có những nền tảng khác nhau, nhưng mục tiêu chung của tập thể Glencode là làm tăng tối đa giá trị của mỗi người.

2.3.Đạo đức nghề nghiệp    
Đạo đức nghề nghiệp là đặc tính quan trọng nhất trong kinh doanh. Glencode duy trì tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động kinh doanh.

2.4.Tính đồng đội
Chúng tôi nhấn mạnh tính đồng đội trong công ty. Mỗi thành viên của Glencode có tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ nhau trong công việc. Với nền tảng và kỹ năng của mỗi người, chúng tôi – Glencode tin rằng mọi công việc sẽ luôn có kết quả tốt.

2.5.Sáng tạo và đổi mới
Glencode khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong công việc. luôn luôn tìm các giải pháp hoàn hảo cho các Khách hàng và sẽ không lùi bước trước những khó khăn. Chúng tôi tin rằng luôn có cách giái quyết trong mỗi trường hợp cụ thể.

2.6.Chăm chỉ
Chúng tôi tin rằng, cần cù, chăm chỉ tạo ra giá trị con người. Chăm chỉ dần dần tạo ra kết quả tốt. Làm việc chăm chỉ và thông minh sẽ đạt được mong đợi mà chúng ta đã đề ra. Thời gian làm việc của chúng tôi luôn 24/24 giờ trong ngày làm việc..

3.TRIẾT LÝ KINH DOANH

Glencode mong muốn trở thành công ty cung cấp thông tin được tin cậy của mọi Khách hàng kinh doanh xăng dầu ở mọi khu vực, lãnh thổ Việt Nam.
Glencode mong muốn là đối tác chuyên nghiệp, đáng tin cậy cho các Đối tác nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng dịch vụ và phục vụ chuyên nghiệp là người bạn đồng hành của Glenocde.
Glencode xem Khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn