Dịch vụ

Intelligence for success

Chiến lược phát triển

Với mong muốn và định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, Glencode đề ra những chiến lược mở  rộng và phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ tin, đào tạo, phân tích tư vấn và đồng hành tự doanh, cụ thể như sau:
 1. Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng có liên quan đến dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin của công ty:
  • (i) Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn;
  • (ii) Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, dịch vụ khách hàng với mục tiêu đạt trên 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ của công ty. Phát triển và quảng bá thương hiệu Glencode trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin.
 2. Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Glencode:
  • (i) Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Glencode một cách hiệu quả;
  • (ii) Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích nhân viên nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh của Glencode
 3. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tư vấn, cung cấp, dịch vụ khách hàng.
 4. Thành lập văn phòng hoạt động tại các tỉnh thành lớn Việt Nam:
VĂN PHÒNG GLENCODE
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN
PHÁT TRIỂN (EST)
GLENCODE HCMC
20
03/2016
GLENCODE HÀ NỘI
15
04/2017
GLENCODE CẦN THƠ
15
05/2018
GLENCODE ĐÀ NẴNG
15
06/2019