Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rút kinh nghiệm việc chậm góp ý dự trữ xăng dầu

Ngày đăng : 12/9/2023 7:32:00 AM
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, không tiếp tục chậm trễ trong việc tham gia các ý kiến theo nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tới Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính về báo cáo tổng thể công tác dự trữ quốc gia xăng dầu.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến về nội dung báo cáo và các kiến nghị của Bộ Công Thương hồi cuối tháng 10, gửi Bộ Công Thương trước ngày 15/12/2023 (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ).

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương cần nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12.

Đáng chú ý, tại văn bản này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, không tiếp tục chậm trễ trong việc tham gia các ý kiến theo nhiệm vụ được giao.

Mới đây, Bộ Tài chính đã từ chối gắn trách nhiệm về điều hành giá điện khi tham gia ý kiến cho Dự thảo thay thế Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân mà Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo.

Dẫn các quy định tại Luật Giá, Luật Điện lực, Bộ Tài chính cho rằng, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về điện lực, sử dụng điện, trong đó có giá điện.

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì xây dựng khung giá, cơ chế điều chỉnh, biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng cũng như hướng dẫn lập khung giá phát điện, truyền tải, dịch vụ phụ trợ, phí điều độ...

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị không quy định trách nhiệm phối hợp của cơ quan này tại dự thảo quyết định.

Bộ Tài chính cho rằng bộ này chỉ phối hợp trong những trường hợp có biến động bất thường hoặc tác động lớn.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay