Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp đầu mối quyết định giá bán lẻ xăng dầu

Ngày đăng : 3/27/2023 11:59:00 AM
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ, giá bán buôn.

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo lần 2, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương soạn thảo, trình Chính phủ xem xét thông qua.

Dự kiến thời gian công bố giá xăng dầu định hướng vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Dự kiến thời gian công bố giá xăng dầu định hướng vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Theo đó, Bộ Công Thương hướng gía bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cụ thể, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán lẻ, giá bán buôn.

"Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu và giá bán buôn trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và trên cơ sở giá định hướng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố", dự thảo nêu.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương yêu cầu thời gian công bố giá xăng dầu định hướng vào ngày thứ Năm hàng tuần. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động tăng hoặc giảm từ 7% trở lên trong thời gian giữa 2 kỳ công bố giá định hướng, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện việc công bố giá định hướng.

Cùng với đó, Dự thảo Nghị định lần thứ 2 cũng cho phép doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho các thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối.

Đại lý bán lẻ phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó. Trường hợp trong cùng một thời điểm, đại lý bán lẻ xăng dầu ký hợp đồng đại lý với nhiều hơn 1 thương nhân phân phối và thương nhân đầu mối, đại lý bán lẻ xăng dầu phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết và bán ra theo quy định.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định không nêu các phương án giải quyết và đề cập đến mức chiết khấu tối thiểu của doanh nghiệp đầu mối, thương nhân với doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Đây vốn là vấn đề gây rất nhiều tranh cãi giữa các thành phần kinh doanh xăng dầu trong thời gian qua.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay