Sự yêu thích của người châu Á đối với dầu thô ngoài OPEC+ sẽ ngày càng sâu sắc khi sản lượng tăng

Ngày đăng : 2/26/2024 12:48:00 PM
Các nhà phân tích nói với S&P Global Commodity Insights rằng châu Á có thể đa dạng hóa hơn nữa giỏ cung ứng dầu thô của mình, do các nhà sản xuất ngoài OPEC+ tăng sản lượng vào năm 2024, nhưng chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và sự bất ổn ở một số tuyến vận chuyển đặt ra thách thức đối với dòng vốn chảy vào khu vực.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay