Sự gia giảm của giá dầu ảnh hưởng tiêu cực đối với ba ngân hàng lớn nhất của Singapore

Ngày đăng : 8/2/2016 11:50:30 AM
Tuần trước, Swiber Holdings Ltd, một công ty Singapore nhỏ cung cấp dịch vụ xây dựng cho các dự án dầu khí quốc tế, đã nộp đơn yêu cầu thanh lý các hợp đồng sau khi phải đối mặt với nghĩa vụ thanh toán từ các chủ nợ.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay