Phiên sáng 14/1 giá dầu quay đầu giảm nhẹ

Ngày đăng : 1/14/2022 9:09:00 AM
Phiên sáng 14/1 giá dầu quay đầu giảm nhẹ sau những phiên tăng liên tiếp.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay