Nhập khẩu dầu mazut của Trung Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8

Ngày đăng : 9/21/2023 12:09:00 PM
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy hôm thứ Tư rằng nhập khẩu dầu mazut của Trung Quốc đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay