Nga thông qua kế hoạch phát triển tuyến đường biển phía Bắc đến năm 2035

Ngày đăng : 8/5/2022 9:00:00 AM
Thông báo trên trang web của Chính phủ Liên bang Nga ngày 4/8 cho biết Thủ tướng Mikhail Mitshustin đã phê duyệt kế hoạch phát triển tuyến đường biển phía Bắc đến năm 2035.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay