Giá dầu giữ mức trên 50 USD/thùng, đồng Đô la đang suy yếu

Ngày đăng : 6/8/2016 3:03:40 PM
Giá dầu đang giữ mức trên 50USD/thùng tại phiên Á do các thương nhân chờ đợi dữ liệu tồn kho của Mỹ và đồng Đô la vần còn suy yếu.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay