Công suất lọc dầu của Trung Quốc sẽ vượt 19 triệu thùng/ngày vào năm 2024, sản lượng tăng 2% so với năm trước: ETRI

Ngày đăng : 3/1/2024 10:25:00 AM
Theo báo cáo của nhà nước, công suất lọc dầu của Trung Quốc có thể sẽ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước lên 961 triệu tấn/năm vào năm 2024, tương đương 19,3 triệu thùng/ngày, vượt mức tăng trưởng hàng năm về sản lượng ước tính là 1,8%. thuộc sở hữu của Viện Nghiên cứu Kinh tế & Công nghệ CNPC vào ngày 28 tháng 2.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay