Giới thiệu

Intelligence for success

4.Giá thành nhập khẩu

Cập nhật giá vốn hàng nhập khẩu/BSR: xăng M95, M92, DO từ Hàn Quốc (Form VK), ASEAN (Form D), Bình Sơn/Dung Quất (BSR).