Đào tạo

Intelligence for success

Điều khoản sử dụng website

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE GLENCODE
 
KHUYẾN CÁO
QUAN TRỌNG – VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN
 
1.Khuyến cáo rủi ro
Các thông tin được tìm thấy trên trang web www.glencode.vn đã được chuẩn bị mà không liên quan đến các mục tiêu đầu tư  của bất kỳ nhà đầu tư nào, hay tình hình tài chính, hay nhu cầu. Theo đó, nhà đầu tư không nên hành động theo bất kỳ thông tin trong tài liệu, thông tin này mà không có sự tư vấn cụ thể từ các cố vấn tài chính và không nên làm theo thông tin trong tài liệu, thông tin này là cơ sở cho các quyết định đầu tư của mình. Các khoản đầu tư dựa trên phân tích nhận định thông tin liên quan đến quyết định đầu tư đều có thể dẫn đến những rủi ro thua lỗ và không thích hợp cho tất cả mọi người. Trước khi quyết định kinh doanh, đầu tư, bạn nên cẩn thận xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu đựng rủi ro. Khả năng kiểm soát rủi ro mà bạn có thể duy trì một sự mất mát của một số hoặc tất cả các khoản đầu tư ban đầu của bạn. Bạn nên hiểu rõ rủi ro trên vốn kinh doanh mà bạn chấp nhận.
 
2.Thông tin, dữ liệu, tài liệu … được phân phối, cung cấp bởi bên thứ 3
Glencode có thể chọn để cung cấp các dịch vụ thông qua một bên thứ ba khi Glencode nhận thấy rằng các thông tin, tài liệu, … được trính dẫn từ bên thứ ba có hữu ích cho Khách hàng, Người sử dụng.
Glencode không đảm bảo, đại diện, hay chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin, nội dung, quảng cáo, hoặc các trang web của bên thứ ba hoặc các thông tin, tài liệu được Glencode phân phối thông qua, hoặc liên kết, tải về hoặc truy cập từ bất kỳ trên website Glencode.
Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng các thông tin từ các trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba sẽ là quyết định duy nhất của bạn.
 
3.Độ chính xác của thông tin
Nội dung của website Glencode có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và được cung cấp cho mục đích duy nhất của Glencode là tham khảo, đào tạo và giáo dục. Glencode đã có những biện pháp hợp lý để đảm bảo độ chính xác cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy của các thông tin trong tài liệu, dữ liệu, báo cáo, phân tích do Glencode cung cấp. Tuy nhiên, Glencode không đảm bảo độ chính xác của nó, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung đó hoặc từ việc không thể truy cập thông tin như vậy, đối với bất kỳ sự chậm trễ trong việc truyền tải. Bằng cách sử dụng website Glencode, bạn thừa nhận rằng bất cứ đề nghị hoặc phân tích giao dịch tìm thấy trong tài liệu này được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo và minh họa và bạn không nên làm theo những phân tích nhận định này để thực hiện bất kỳ quyết định giao dịch nào. Kinh doanh và đầu tư của bất cứ loại hình nào cũng đều liên quan đến những rủi ro thua lỗ và bạn không bao giờ quyết định hoàn toàn dựa trên những thông tin được tìm thấy trên trang web này. Glencode  có quyền của mình và không có bất kỳ nghĩa vụ trong việc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web Glencode vào bất cứ lúc nào.
 
4.Phân tích, nhận định và dự báo thị trường của Glencode.
Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá, báo cáo, đồ thị, biểu đồ, hoặc các thông tin khác trong tài liệu, dữ liệu, thông tin được cung cấp cho mục đích thông tin tham khảo và không là tư vấn đầu tư hoặc đề nghị. Glencode không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hay lợi nhuận của ban, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng. Bạn hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn
 
5.Phân phối tài liệu, dữ liệu, thông tin.
Các dữ liệu, tài liệu và thông tin này được phân phối hoặc sử dụng tuân theo những quy định của luật pháp Việt Nam. Những cá nhân, tổ chức sử dụng thông tin, tài liệu, dữ liệu tại các quốc gia khác trên thế giới phải tuân theo luật pháp của nước sở tại. Đây là trách nhiệm của người sử dụng thông tin này phải hiểu rõ và xác định rõ các điều khoản và tuân thủ luật pháp nước sở tại.
 
6.Kết quả thực hiện
Các kết quả thực hiện, đánh giá, nhận định hay phân tích của Glencode được nghiên cứu, xây dựng từ những mô hình tính toán đáng tin cậy của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Người sử dụng các kết quả thực hiện, các nhận định, đánh giá hay dự báo này cần phải hiểu rõ và xác định rõ những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong các quyết định đầu tư. Các ví dụ, giả thiết về các kết quả thực hiện của Glencode sẽ có thể khác với thực tế, vì thế người sử dụng thông tin, kết quả giả định, hay kết quả thực hiện phải hiểu rõ các kết quả thực hiện của Glencode là mang tính chất tham khảo.
 
7.Không đảm bảo
Tất cả các dữ liệu, tài liệu, thông tin, phần mềm, nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn từ Glencode được cung cấp trên website là nguồn cung cấp tham khảo. Glencode rõ ràng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tất cả dữ liệu, tài liệu, thông tin, phần mềm, nội dung, sản phẩm, dịch vụ. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý không buộc Glencode, hoặc các chi nhánh của Glencode, chịu trách nhiệm về các quyết định dựa trên thông tin trong dữ liệu, tài liệu, thông tin từ Glencode. Bạn cũng đồng ý rằng Glencode, hoặc các chi nhánh của Glencode, không phải chịu trách nhiệm về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã được mua dựa trên bất kỳ nghiên cứu được thực hiện trên các website Glencode.
 

Đăng kí khóa học

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn
*
*
*
*

Học viên nói về Glencode