Đào tạo

Intelligence for success

3.Tư vấn bảo hiểm giá - Phòng nghiệp vụ phái sinh xăng dầu

3.1.Tư vấn chiến lược bảo hiểm giá xăng dầu
    3.1.1.Tư vấn bảo hiểm “Nguyên liệu” (Cty Vận tải; NM Nhiệt điện; … )
    3.1.2.Tư vấn bảo hiểm “Nhập khẩu” (Thương nhân XNK; Phân phối … )
    3.1.3.Tư vấn bảo hiểm “Sản xuất” (Cty SX Condensate … )
3.2.Tư vấn thành lập phòng bảo hiểm giá xăng dầu
    3.2.1.Tư vấn cơ sở pháp lý
    3.2.2.Quy trình thực hiện
    3.2.3.Nhân sự phòng bảo hiểm.
    3.2.4.Cách thức vận hành phòng bảo hiểm.
3.3.Chuyển giao quy trình, mô hình phòng bảo hiểm giá xăng dầu.
    3.3.1.Chuyển giao quy trình.
    3.3.2.Mô hình phòng bảo hiểm.   
 

Đăng kí khóa học

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn
*
*
*
*

Học viên nói về Glencode