Thông tin thị trường xăng dầu

Intelligence for success

4.Tư vấn hạ tầng kỹ thuật kinh doanh xăng dầu

    4.1.Quản lý kho bãi xăng dầu, giao nhận xăng dầu: Theo tiêu chuẩn TCN, TCVN, API
    4.2.Thành lập phòng thí nghiệm xăng dầu: Theo các tiêu chuẩn QCVN, TCVN, ASTM, ISO
    4.3.Tư vấn kỹ thuật pha chế xăng dầu.
    4.4.Tư vấn xây dựng, quản lý cửa hàng xăng dầu.
 

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn