Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 26.10.2021

Ngày đăng : 10/27/2021 7:32:00 AM
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 26.10.2021 - chi tiết xem tạiTCBC công bố trên websitePetrolimex.com.vn.

Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 26.10.2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: âm (-262) tỷ đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm sáu mươi lăm (165) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

petrolimex

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay