Lợi nhuận PV Power tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngày đăng : 3/17/2023 10:14:00 AM
Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với lợi nhuận tăng thêm 230 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.
Ảnh: POW

Ảnh: POW

Trong báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán, doanh thu năm 2022 của POW đạt 28.224 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. So với báo cáo tự lập, tổng chi phí giảm hơn 255 tỷ đồng, qua đó lãi sau thuế tăng thêm gần 230 tỷ, lên 2.553 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

POW giải thích nguyên nhân khoản chênh lệch chủ yếu đến từ sự thay đổi lợi nhuận sau thuế của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã: NT2) - công ty con của POW. Trước đó, NT2 đã đính chính về BCTC quý IV, với lợi nhuận sau thuế tăng thêm 154 tỷ đồng. Do POW không lập lại BCTC hợp nhất quý IV nên phát sinh mức chênh lệch lợi nhuận này sau khi kiểm toán.

 Lợi nhuận PV Power tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh: POW

Lợi nhuận PV Power tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh: POW

Doanh thu và giá vốn trong năm 2022 cùng tăng do sản lượng điện huy động tại các nhà máy điện của Tổng công ty tăng đáng kể. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận khoản doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch và Đakđrinh cho giai đoạn từ 2015 đến 2019 với 1.131 tỷ đồng (năm 2021 không phát sinh khoản thu này).

Bên cạnh đó, năm 2022 các nhà máy thủy điện của POW (Đakđrinh và Hủa Na) gặp điều kiện thủy văn thuận lợi, sản lượng điện được huy động nhiều làm tăng doanh thu nhưng giá vốn tăng nhẹ vì các chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn. Điều này dẫn đến doanh thu hợp nhất tăng nhiều hơn đáng kể so với tăng giá vốn, do vậy, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 tăng cao so với năm 2021.

Năm 2022, doanh thu tài chính hợp nhất POW giảm 35,5% xuống 445 tỷ đồng. Doanh thu đến chủ yếu từ phát sinh khoản lãi bán công ty con (Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí) số tiền 306 tỷ đồng và hoàn nhập trích lập dự phòng 17 tỷ từ Công ty Mua bán điện EPTC/EVN 705 tỷ đồng (năm 2021 trích lập 705 tỷ đồng).

Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, POW đã vượt 16% chỉ tiêu doanh thu và 243% mục tiêu lợi nhuận năm.

Các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng có sự thay đổi. Cụ thể, tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của POW tăng 7% so với đầu năm lên 56.843 tỷ đồng. Trong đó chiếm 51% là tài sản cố định với hơn 29.155 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 9.902 tỷ đồng. Số tiền này đem về cho công ty hơn 318 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022. Hàng tồn kho là 2.086 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, tính tới cuối quý IV, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PV Power tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng 560 tỷ đồng lên hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 38% tổng nợ.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2022, đơn vị này tính có dư nợ 2.354 tỷ đồng USD, tăng gần 500 tỷ USD so với đầu năm.

Trước đó, ngày 14/12/2021, POW đã hoàn thành ký Hợp đồng vay AIIB, Natixis khoản vay không có bảo lãnh Chính phủ trị giá 95 triệu USD cho dự án CTCP Thủy điện Đakđrinh (mã DHC) - công ty con của POW. Đây không chỉ là khoản vay quan trọng đối với Đakđrinh, còn là khoản vay đầu tiên của Ngân hàng Phát triển hạ tầng châu Á (AIIB) với Việt Nam.

Khoản vay có thời hạn 10 năm, dùng để thanh toán trước hạn các khoản vay dài hạn và phục vụ nhu cầu vốn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DHC. Kết thúc năm 2022, toàn bộ khoản vay với AIIB đã được giải ngân để thanh toán trước hạn với Ngân hàng Credit Agricole Corporate and investments, ngân hàng An Bình và một số khoản trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2022 đạt 33.281 tỷ đồng, tăng 7%, bao gồm vốn góp chủ sở hữu 23.419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.420 tỷ đồng cùng một số khoản khác.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 9/3, POW đã công bố kết quả ước đạt tháng 2/2023, với 1.465 triệu kWh sản lượng điện, doanh thu gần 2.810 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch tháng. Trong tháng 3, POW dự kiến sản lượng điện 1.382 triệu kWh, thu về 2.627 tỷ đồng, giảm 6,5 so với tháng 2.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay