Bình Thuận: Xử lý 2 vụ vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu

Ngày đăng : 4/15/2024 11:08:00 AM
Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về điều kiện kinh doanh. Đội đã xử lý 2 vụ, thu phạt hành chính 120 triệu đồng.

Ngày 14/4, tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cho biết, đã chủ động phối hợp cơ quan thuế và các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tính đến hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 95/95 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đạt 100% cửa hàng gắn thiết bị cho việc lập hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần.

Tuy nhiên, trong quá trình đôn đốc, Đội Quản lý thị trường số 3 cũng nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện khi gắn thiết bị phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Việc kiểm soát được số lượng bán hàng, doanh thu, có thể điều chỉnh giá bán lẻ vào mỗi lần điều chỉnh giá được thuận lợi song các đơn vị cũng gặp các khó khăn như tìm giải pháp tốt nhất để chi phí thấp nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của cơ quan thuế, thực hiện đúng quy định về đo lường.

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra một địa điểm kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: QLTT).

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra một địa điểm kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: QLTT).

Cùng việc tuyên truyền, hướng dẫn Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về điều kiện kinh doanh. Cụ thể, đội đã xử lý 2 vụ, thu phạt hành chính 120 triệu đồng.

Hiện nay, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã chủ động giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay