Tương lai đen tối với các công ty dầu khí nhỏ ở Mỹ?

Ngày đăng : 4/15/2024 11:07:00 AM
Các công ty dầu khí Mỹ cảnh báo sẽ kiện để chống lại các quy định mới được ban hành hôm thứ Sáu tuần này vì việc khoan trên đất công khiến quá trình đấu thầu hợp đồng thuê trở nên đắt đỏ hơn.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay