Những người bán khống dầu có thể gặp nguy hiểm với động thái của OPEC

Ngày đăng : 5/26/2023 10:33:00 AM
Theo các chuyên gia hàng hóa tại Standard Chartered, vị thế đầu cơ dầu thô hiện đã quay trở lại mức cực đoan của tháng Ba.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay