Dầu giảm Đô la tăng

Ngày đăng : 6/10/2016 2:47:28 PM
Giá dầu thô giảm hôm thứ sáu, sự suy yếu của đồng Đô la góp phần làm cho giá dầu tăng cao trong tuần này, đồng thời nhu cầu lọc dầu của các nhà máy tăng và sự gián đoạn nguồn cung trong phạm vi toàn cầu.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay