Algeria cắt giảm trợ cấp điện, khí đốt

Ngày đăng : 10/16/2021 8:51:00 AM
Thành viên OPEC Algeria có kế hoạch giảm trợ cấp cho điện và khí đốt trong nước vào năm tới nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ và củng cố nền kinh tế.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay