Đào tạo

Intelligence for success

3.Giá cơ sở bình quân 15 ngày qua các giai đoạn

CÁC ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU
 
A.Giá quá khứ cần cung cấp : Giá cơ sở bình quân 15
 
B.Thời gian của dữ liệu : Từ năm 2000 đến hiện tại
 
C.Dữ liệu cung cấp dưới dạng file excel qua email của Quý Khách hàng.
 
D.Phí cung cấp gói DL3 : Liên hệ trực tiếp
 
E.Ưu đãi gói dịch vụ DL3 : Glencode chưa có chương trinhg ưu đãi.
 
F.Cách thức đăng ký các gói dịch vụ về "Dữ liệu giá DL3" :
  • Đăng ký "trực tuyến" bằng mẫu bên dưới.
  • Đăng ký qua Hotline : 0918.791639
  • Đăng ký qua email : info@glencode.vn
 

Đăng kí khóa học

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn
*
*
*
*

Học viên nói về Glencode