Đánh giá lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nếu thấy không hiệu quả thì đề xuất phương án

Ngày đăng : 3/28/2023 8:51:00 AM
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ thực trạng, hiệu quả và sự cần thiết của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trường hợp không phát huy hiệu quả thì đề xuất phương án…
UBTVQH đề nghị đánh giá kỹ hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu

UBTVQH đề nghị đánh giá kỹ hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật Giá (sửa đổi), trên cơ sở cho ý kiến tại phiên họp thứ 21 của UBTVQH vừa qua, những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật này cần tiếp tục làm rõ để xin ý kiến hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách vào đầu tháng 4 tới.

Riêng với quy định về Quỹ bình ổn giá, UBTVQH thống nhất cần có quy định về bình ổn giá trong Luật. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đổi tên Điều thành các biện pháp về bình ổn giá, quy định rộng hơn về các biện pháp bình ổn giá, tương thích với Luật Phòng thủ dân sự, Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp và các luật về khắc phục sự cố, thảm họa;

Cùng đó, cần hoàn thiện cơ chế quản lý Quỹ, quy định nguyên tắc, điều kiện thành lập Quỹ, nguồn hình thành Quỹ, thời hạn hoạt động của Quỹ và giao cho Chính phủ quyết định; bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích trước khi giao Chính phủ quyết định thành lập Quỹ.

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, UBTVQH thống nhất đề nghị, cần đánh giá kỹ thực trạng, hiệu quả và sự cần thiết của Quỹ; điều hành phải công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trường hợp không phát huy hiệu quả thì nghiên cứu, đề xuất phương án đối với Quỹ.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay