Cảnh báo giả mạo quản lý thị trường Cà Mau lừa đảo các cửa hàng xăng dầu

Ngày đăng : 3/9/2023 12:08:00 PM
Đối tượng đã gọi điện đến các cửa hàng xăng dầu giả danh lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau để lừa đảo các điểm kinh doanh này.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa có thông báo đến các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh này để cảnh báo về việc một đối tượng giả mạo lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Theo đó, qua nắm tình hình, Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phát hiện có đối tượng tên là Trúc, số điện thoại 0774157997, xưng danh là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 2, gọi điện thoại đến các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Đối tượng này đặt vấn đề là Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường thanh tra về chất lượng xăng dầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nếu có muốn giúp đỡ, thì gọi vào số điện thoại 0825402374 tên Hằng.

Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Cà Mau không gọi điện thoại trao đổi thông tin hoặc bất kỳ tin tức nào đến tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Ảnh lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng xăng dầu vào cuối tháng 1/2023.

Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Cà Mau không gọi điện thoại trao đổi thông tin hoặc bất kỳ tin tức nào đến tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Ảnh lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng xăng dầu vào cuối tháng 1/2023.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau thông báo đến các đơn vị kinh doanh xăng dầu: Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau không có công chức có tên Trúc và Hằng, các số điện thoại nêu trên cũng không phải là số điện thoại của công chức quản lý thị trường tỉnh Cà Mau. Đây là trường hợp giả danh lực lượng quản lý thị trường để lừa đảo.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Cà Mau, việc thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thương mại được quy định chặt chẽ tại Luật thanh tra, Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Quản lý thị trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Cà Mau không gọi điện thoại trao đổi thông tin hoặc bất kỳ tin tức nào đến tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Vì vậy khi gặp trường hợp có đối tượng điện thoại yêu cầu hoặc đề nghị hỗ trợ trong việc thanh tra, kiểm tra thì kịp thời báo về số điện thoại đường dây nóng để cơ quan quản lý thị trường có biện pháp xử lý kịp thời.

Đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận tin báo, thông tin phản ánh, kiến nghị của Ban Chỉ đạo 389/CM và Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau như sau:

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/CM: 0868.389.389.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau: 02903.817.242.

glencode

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay