Tranh thủ giá đang cao, Mỹ tăng sản lượng khí đốt lên mức kỷ lục

Ngày đăng : 12/1/2021 8:04:00 AM
Hoa Kỳ đang tận dụng giá khí đốt tự nhiên tăng để tăng sản lượng, theo đó, đã đạt mức kỷ lục trước đại dịch covid-19.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay