Tin thị trường: Sản lượng dầu của Mỹ xác lập kỷ lục mới vào năm 2023?

Ngày đăng : 1/14/2022 9:12:00 AM
OPEC và các nước đồng minh không muốn giá dầu vượt ngưỡng 100 USD; sản lượng dầu của Mỹ được dự đoán đạt kỷ lục mới vào năm 2023...

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay