Thị trường APAC thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu

Ngày đăng : 3/1/2024 10:25:00 AM
Alan Gelder, Phó Chủ tịch, cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày vào năm 2024 với các thị trường trọng điểm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) là động lực chính, chiếm hơn 63% trong tổng số Nghiên cứu Dầu tại Wood Mackenzie.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay