Tâm lý thị trường vẫn còn quan ngại và giá cả hàng hóa thế giới chiu áp lực giảm do đồng đôla tăng giá

Ngày đăng : 7/26/2016 9:57:02 AM
Tâm lý thị trường vẫn còn quan ngại và giá cả hàng hóa thế giới chiu áp lực giảm do đồng đôla tăng giá

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay