Nhập khẩu dầu thô tháng 1 của Ấn Độ đạt mức cao nhất 21 tháng

Ngày đăng : 2/26/2024 12:48:00 PM
Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng trong tháng 1 do nước nhập khẩu và tiêu dùng dầu lớn thứ ba thế giới vận chuyển nhiều nhiên liệu hơn để đáp ứng nhu cầu tăng cao do hoạt động công nghiệp mạnh mẽ.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay