Giá dầu Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng do dư thừa nguồn cung và đồng đôla lấy lại giá trị

Ngày đăng : 7/26/2016 10:09:12 AM
Giá dầu Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng do dư thừa nguồn cung và đồng đôla lấy lại giá trị

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay