EIA dự báo giá dầu giảm vào năm 2022, 2023

Ngày đăng : 1/14/2022 9:12:00 AM
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cho tháng Giêng.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay