Dự trữ dầu đã xác minh của Mỹ giảm

Ngày đăng : 1/14/2022 12:49:00 PM
Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, trữ lượng dầu đã xác minh của nước này đã giảm 19% trong suốt năm 2020, từ 44,2 tỷ thùng xuống còn 35,8 tỷ thùng.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay