Đồng USD giảm nhẹ giá trị trong phiên giao dịch ngày 27/07/2016

Ngày đăng : 7/28/2016 12:05:54 PM
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/07/2016, thị trường thế giới chứng kiến sự suy giảm nhẹ

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay