Cổ phiếu của loạt gã khổng lồ dầu thô giảm 5-8%, vì sao?

Ngày đăng : 3/17/2023 10:13:00 AM
Sau khi giảm từ 6-7% vào 15/3, giá dầu đang gây thiệt hại cho cổ phiếu năng lượng, giá cổ phiếu của các công ty khổng lồ châu Âu giảm 6-8% và các công ty dầu mỏ của Mỹ giảm 5-7%.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay