Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng sản lượng khi nhu cầu tăng trở lại

Ngày đăng : 9/23/2022 12:39:00 PM
Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc có kế hoạch tăng tỷ lệ lọc lên 10% vào tháng tới khi họ thấy nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là từ nước ngoài.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay