Các nhà đầu tư cho biết kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại vào năm 2024, nhưng điều tồi tệ nhất đã qua

Ngày đăng : 12/1/2023 11:07:00 AM
Các nhà quản lý tài sản cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại trong năm tới do lạm phát cao kéo dài, mặc dù những khó khăn kinh tế tồi tệ nhất mà cộng đồng đầu tư phải đối mặt trong năm nay đã qua.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay