Ả Rập Xê-út và UAE sẽ sử dụng công suất dầu khẩn cấp hay không

Ngày đăng : 8/5/2022 12:10:00 PM
Ả Rập Xê-út và UAE có khả năng khai thác nhiều dầu thô hơn, nhưng họ sẽ không khai thác công suất đó, ít nhất là chưa, theo ba nguồn tin giấu tên của Reuters.

Để xem được nhiều tin tức/báo cáo quan trọng hơn. Vui lòng đăng kí tài khoản để được hưởng những tiện ích của chúng tôi

Đăng kí tài khoản ngay