Thông tin thị trường xăng dầu

Intelligence for success

3.Giá Singapore

Cập nhật giá Singapore và xác định giá cơ sở hằng ngày: xăng M95, M92, E5, dầu DO, dầu FO 180, Naptha, và giá bán lẻ, giá cơ sở, giá bình quân 15 ngày và dự báo điều chỉnh giá bán lẻ.

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn