Thông tin thị trường xăng dầu

Intelligence for success

2.Giá xăng dầu kỳ hạn hiện tại

Cập nhật diễn biến giá xăng dầu kỳ hạn hiện tại trên sàn Nymex, Ice: Brent , WTI , Gasoil , Gasoline.

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn