Dịch vụ

Intelligence for success

1.Bảng giá tổng hợp

Gồm có giá dầu thô, BRENT, WTI, DUBAI giá dầu thô tại Sàn NYMEX (Mỹ) và Sàn ICE (Anh) , Hợp đồng mở dầu thô WTI, Tồn kho dầu thô, thành phẩm xăng dầu của Mỹ, Số giàn khoan dầu của Mỹ và Canada.