Đào tạo

Intelligence for success

12.Future Spread

TƯ VẤN PHÁI SINH XĂNG DẦU
BUSINESS ACCOUNT (B.A)

A. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ B.A:

Business Account (B.A) là dịch vụ cung cấp “tài khoản tư vấn phái sinh” cho Quý Khách hàng trên thị trường xăng dầu.Với dịch vụ B.A này, Quý Khách hàng được quyền “giao dịch” các sản phẩm xăng dầu trên thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội “Bảo hiểm giá xăng dầu” và “Lợi nhuận”
Để biết rõ hơn chi tiết về các nội dung của dịch vụ B.A, vui lòng truy vập vào website của Glencode.

B. GIÁ TRỊ DỊCH VỤ B.A:
 • Được “GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU KỲ HẠN”
 • Được “TƯ VẤN HÀNH LANG PHÁP LÝ”.
 • Được “ĐÀO TẠO KIẾN THỨC GIAO DỊCH & CÁCH THỨC GIAO DỊCH”.
 • Được “TƯ VẤN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM GIÁ XĂNG DẦU”
 • Được “CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH”
C.CHI TIẾT QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ :
 
C.1.Giai đoạn 1 : “Đào tạo kiến thức & cơ sở pháp lý”; thời gian dự kiến 30 ngày
 • GĐ 1.1.Đào tạo kiển thức cơ bản : 10 ngày
  • 1.1.1.Kiến thức về sản phẩm xăng dầu
  • 1.1.2.Kiến thức về thị trường dầu khí-xăng dầu
  • 1.1.3.Kiến thức về phái sinh xăng dầu
  • 1.1.4.Kiến thức về cách thức giao dịch
  • 1.1.5.Kiến thức về phần mềm giao dịch
 • GĐ 1.2.Đào tạo kiến thức chuyên sâu: 10 ngày
  • 1.2.1.Ứng dụng phân tích cơ bản vào dự báo giá
  • 1.2.2.Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào dự báo giá
  • 1.2.3.Quản lý vốn
  • 1.2.4.Xây dựng kịch bản giao dịch
  • 1.2.5.Quản trị rủi ro & cơ hội
 • GĐ 1.3.Đào tạo cơ sở pháp lý: 10 ngày
  • 1.3.1.Cơ sở pháp lý cơ bản
  • 1.3.2.Cơ chế hoạch toán
  • 1.3.3.Cơ chế báo cáo giao dịch
C.2.Giai đoạn 2 : “Kết nối giao dịch với Ngân hàng cung cấp dịch vụ”; thời gian dự kiến 30 ngày
 • GĐ 2.1.Kết nối với Ngân hàng cung cấp dịch vụ : 10 ngày
 • GĐ 2.2.Mở tài khoản giao dịch : 05 ngày
 • GĐ 2.3.Hoạch định & quản lý ngân sách giao dịch : 15 ngày
C.3.Giai đoạn 3:  “Tư vấn chiến lược giao dịch & mô hình dự báo giá”; thời gian dự kiến 30 ngày
 • GĐ 3.1.Xây dựng các chỉ số báo cáo giao dịch : 05 ngày
 • GĐ 3.2.Xây dựng các công cụ dự báo giá : 05 ngày
 • GĐ 3.3.Xây dựng kịch bản giao dịch : 05 ngày
 • GĐ 3.4.Thực hiện giao dịch thực tế : 15 ngày
 • GĐ 3.5.Theo dõi và báo cáo giao dịch thực tế: hằng ngày
 • GĐ 3.6.Xây dựng kịch bản quản lý vốn & quản trị rủi ro cơ hôi.
C.4.Giai đoạn 4 : “Chuyển giao quy trình giao dịch”; thời gian dự kiến 30 ngày
 • GĐ 4.1.Chuyển giao các quy trình thực hiện : 15 ngày
 • GĐ 4.2.Theo dõi & đồng hành cùng tài khoản giao dịch : hằng ngày.
D. CHI PHÍ DỊCH DỤ B.A:
 •  Liên hệ trực tiếp để được báo giá.
E. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT VỀ MỤC TIÊU; LỢI NHUẬN CỦA DỊCH VỤ B.A:

E.1. Mục tiêu cam kết từ Glencode:
 • Giai đoạn 1: Qúy KH sẽ được đào tạo tất cả các lớp của Glencode.
 • Giai đoạn 2: Quý KH sẽ được hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng các loại giấy tờ & thủ tục cần thiết.
 • Giai đoạn 3 : Glencode sẽ đảm bảo lợi nhuận theo yêu cầu từ Quý KH. Đồng thời thỏa thuận phân chia lợi nhuận giữa Glencode & Quý KH theo “Phụ lục thỏa thuận” kèm.
 • Giai đoạn 4: Glencode cam kết sẽ chuyển giao đầy đủ mô hình vận hành & thực hiện giao dịch. Đồng thời Glencdoe đảm bảo sẽ đồng hành với Quý KH trong suốt giai đoạn của dịch vụ B.A.
E.2. Ưu đãi dịch vụ từ Glencode:  Glencode sẽ “Ưu đãi 60 ngày” đồng hành cùng Quý KH khi thực hiện giao dịch

 
 

Đăng kí khóa học

Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn
*
*
*
*

Học viên nói về Glencode